[صفت]

unplanned

قابل مقایسه

1 برنامه‌ریزی نشده بدون برنامه قبلی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان