[قید]

unpleasantly

/ʌnˈplezntli/
غیرقابل مقایسه

1 به طرز ناخوشایند

مترادف و متضاد disagreeably pleasantly
  • 1.The drink is very sweet, but not unpleasantly so.
    1. این نوشیدنی خیلی شیرین است، اما نه به طرز ناخوشایندی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان