[اسم]

USN

(United States Navy)
/ˌjuː es ˈen/
قابل شمارش

1 نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان