[اسم]

usurer

/jˈuːzjʊɹɚ/
قابل شمارش

1 رباخوار نزول‌خوار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان