[اسم]

USS

(United States Ship)
/ˌjuː es ˈes/
قابل شمارش

1 کشتی ایالات متحده آمریکا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان