[اسم]

utilities

/juˈtɪlətiz/
قابل شمارش

1 خدمات رفاهی [آب و برق و گاز]

  • 1.How much do you pay for utilities every month?
    1 . ماهی چقدر پول خدمات رفاهی می دهی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان