[صفت]

utilitarian

/juˌtɪləˈtɛriən/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more utilitarian] [حالت عالی: most utilitarian]

1 کابردی سودمند، عملی

مترادف و متضاد functional practical
utilitarian purposes
اهداف کاربردی [عملی]

2 فایده‌گرا سودمندگرا

[اسم]

utilitarian

/juˌtɪləˈtɛriən/
قابل شمارش

3 فرد فایده‌گرا فرد سودمندگرا، فرد معتقد به اصول فایده‌گرایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان