[اسم]

utility

/juːˈtɪləti/
قابل شمارش

1 تسهیلات (آب، برق، گاز و ...) خدمت رفاهی، خدمت شهری

public utilities
تسهیلات عمومی

2 نرم‌افزار سودمند

مترادف و متضاد utility software
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان