[اسم]

ute

/jˈuːt/
قابل شمارش

1 وانت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان