[اسم]

Vera

/ˈvɛrə/
غیرقابل شمارش

1 ورا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان