[اسم]

Venus

/ˈviːnəs/
غیرقابل شمارش

1 زهره (سیاره) ناهید

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان