[اسم]

veracity

/vəˈræsɪti/
غیرقابل شمارش

1 درستی راستی، صداقت

مترادف و متضاد accuracy truthfulness falsity
  • 1.the veracity of the story
    1 . درستی آن داستان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان