[اسم]

veranda

/vəˈrændə/
قابل شمارش

1 ایوان

مترادف و متضاد porch
  • 1.After dinner, we sat talking on the veranda.
    1 . بعد از شام، ما در ایوان نشستیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان