[اسم]

vibration

/vaɪˈbreɪʃn/
قابل شمارش

1 ارتعاش لرزش

معادل ها در دیکشنری فارسی: ارتعاش لرزش
  • 1.a reduction in the level of vibration in the engine
    1. کاهش میزان ارتعاش موتور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان