[اسم]

vicar

/ˈvɪkər/
قابل شمارش

1 کشیش بخش

2 معاون اسقف نایب اسقف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان