[اسم]

waiting

/wˈeɪɾɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 انتظار معطلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: انتظار منتظر

2 پیش‌خدمتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان