[اسم]

waitress

/ˈweɪtrəs/
قابل شمارش
[جمع: waitresses]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پیشخدمت (خانم)

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیشخدمت
مترادف و متضاد attendant hostess stewardess
  • 1.She's working as a waitress at the moment.
    1. او در حال حاضر به عنوان یک پیشخدمت کار می‌کند.
کاربرد اسم waitress به معنای پیشخدمت (خانم)
اسم waitress در فارسی به معنای "پیشخدمت (خانم)" است. به‌طور کلی پیشخدمت (waiter) به کسی گفته می‌شود که در رستوران و یا کافه و... کار می‌کند و وظیفه اصلی او گرفتن سفارش مشتریان (معمولاً سر میزشان) و بردن سفارش آنها است. اما waitress اشاره به یک پیشخدمت خانم دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان