[اسم]

wave machine

/weɪv məˈʃin/
قابل شمارش

1 دستگاه موج‌ساز (استخر) دستگاه تولید موج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان