[اسم]

waveband

/wˈeɪvbænd/
قابل شمارش

1 دامنه طول موج دامنه فرکانس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان