[صفت]

wavy

/ˈweɪvi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: wavier] [حالت عالی: waviest]

1 موج‌دار مجعد

معادل ها در دیکشنری فارسی: تابدار موجدار مواج
  • 1.Sarah has wavy blond hair.
    1. سارا موهای بور موج‌دار دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان