[اسم]

way in

/weɪ ɪn/
قابل شمارش
[جمع: ways in]

1 راه ورود ورودی

مترادف و متضاد way out
  • 1.That's not the way in.
    1. آن راه ورودی نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان