[اسم]

work experience

/wɜrk ɪkˈspɪriəns/
قابل شمارش

1 سابقه کاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: سابقه کار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان