[اسم]

work bench

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 میز کار (نجاری، مکانیکی و ...) میز کارگاه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان