[اسم]

work ethic

قابل شمارش

1 وجدان کاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: وجدان کاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان