[صفت]

wrathful

/ɹˈæθfəl/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 غضبناک خشمگین

معادل ها در دیکشنری فارسی: غضبناک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان