[اسم]

zebra crossing

/zˈiːbɹə kɹˈɔsɪŋ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خط‌کشی عابر پیاده

معادل ها در دیکشنری فارسی: خط‌کشی عابر پیاده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان