[اسم]

zebu

/ˈziːbuː/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گاو کوهان‌دار

  • 1.Kenya's beef comes from the zebu cattle.
    1. گوشت گاو کنیا از گله گاو کوهان‌دار تامین می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان