[اسم]

zephyr

/ˈzɛfər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نسیم (ملایم) باد صبا

معادل ها در دیکشنری فارسی: نسیم صبا
مترادف و متضاد gentle breeze
  • 1.If not for the zephyrs that were blowing and cooling us, our room would’ve been unbearably hot.
    1. اگر به خاطر نسیم‌هایی که می‌وزیدند و ما را خنک می‌کردند نبود، اتاق ما به طرز غیر قابل تحملی داغ [گرم] می‌شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان