[اسم]

Zen

/zen/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ذن (مکتبی در آیین بودا)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان