[صفت]

adroit

/əˈdrɔɪt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more adroit] [حالت عالی: most adroit]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زیرک زبردست، باهوش

مترادف و متضاد clever skilful
  • 1.an adroit negotiator
    1. یک مذاکره کننده زیرک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان