[اسم]

adult education

/ˌædʌlt edʒuˈkeɪʃn/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آموزش بزرگسالان

معادل ها در دیکشنری فارسی: آموزش بزرگسالان
مترادف و متضاد continuing education
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان