[اسم]

adulterer

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زناکار زانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: زناکار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان