[فعل]

to adulterate

/əˈdʌltəˌreɪt/
فعل گذرا
[گذشته: adulterated] [گذشته: adulterated] [گذشته کامل: adulterated]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بی کیفیت کردن اضافه کردن (مواد ارزان تر یا نامرغوب و کاهش کیفیت یک چیز)

مترادف و متضاد corrupt impure
  • 1.to adulterate a product
    1. یک محصول را بی کیفیت کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان