[صفت]

adulterated

/əˈdʌltəˌreɪtɪd/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بی کیفیت جعلی

مترادف و متضاد corrupted fake
  • 1.an adulterated version of the drug
    1. یک نسخه بی کیفیت (شده) از این دارو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان