[اسم]

adulteration

/ɐdˌʌltɚɹˈeɪʃən/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ناخالص‌سازی اضافه کردن چیزی به منظور ناخالص کردن

2 جعل و تزویر استحاله

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان