[اسم]

adulation

/ˌæʤəˈleɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ستایش تمجید

معادل ها در دیکشنری فارسی: ثنا
مترادف و متضاد admiration praise worship
  • 1.she deserves all the adulations she has received.
    1. او استحقاق همه ستایش هایی که دریافت کرده است را دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان