[قید]

adroitly

/əˈdrɔɪtli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ماهرانه استادانه

formal
  • 1.He adroitly avoided answering my questions.
    1. او ماهرانه از پاسخ دادن به سوالات طفره رفت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان