[قید]

artificially

/ˌɑrt̬.əˈfɪʃ.əl.i/
غیرقابل مقایسه

1 به طور مصنوعی

  • 1.Most mushrooms sold in supermarkets have been grown artificially in manure.
    1. بیشتر قارچ های فروخته شده در سوپرمارکت ها به طور مصنوعی در کود کشاورزی پرورش یافته اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان