[صفت]

artificial

/ˌɑrt̬.əˈfɪʃ.əl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more artificial] [حالت عالی: most artificial]

1 مصنوعی

مترادف و متضاد fake synthetic genuine natural
artificial flavors
طعم‌دهنده‌های مصنوعی
artificial intelligence
هوش مصنوعی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان