[اسم]

artifact

/ˈɑrtəˌfækt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مصنوع دست‌ساخت

human artifacts
مصنوعات انسانی

2 باقی‌مانده (باستان شناسی) بقایا (جمع)

artifacts from the ancient Mayan civilization.
بقایایی از تمدن باستانی مایا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان