[اسم]

artifice

/ˈɑːrtɪfɪs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 حقه ترفند

مترادف و متضاد cunning strategy trickery
  • 1.Pretending to faint was merely an artifice.
    1. تظاهر به غش کردن تنها یک حقه بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان