[اسم]

artificial intelligence

/ˌɑrtəˈfɪʃəl ɪnˈtɛləʤəns/
غیرقابل شمارش

1 هوش مصنوعی (کامپیوتر)

معادل ها در دیکشنری فارسی: هوش مصنوعی
  • 1.Have you seen the movie "artificial intelligence"?
    1. آیا فیلم "هوش مصنوعی" را دیده ای؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان