[صفت]

articulated

/ɑːɹtˈɪkjʊlˌeɪɾᵻd/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بند بند مفصل‌دار

معادل ها در دیکشنری فارسی: مفصل‌دار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان