[اسم]

assistant professor

/ɐsˈɪstənt pɹəfˈɛsɚ/
قابل شمارش

1 استادیار

معادل ها در دیکشنری فارسی: استادیار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان