[اسم]

assimilation

/əˌsɪməˈleɪʃn/
قابل شمارش

1 ادغام ترکیب

  • 1.the rapid assimilation of new ideas
    1. ادغام سریع ایده‌های جدید
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان