[اسم]

assistance

/əˈsɪs.təns/
غیرقابل شمارش

1 کمک مساعدت

مترادف و متضاد help support
  • 1.Can I be of any assistance?
    1. می‌توانم (هیچ) کمکی کنم؟
  • 2.Teachers can't give pupils any assistance during exams.
    2. معلمان نمی‌توانند به دانش آموزان در هنگام امتحان هیچ کمکی بکنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان