[صفت]

award-winning

/əˈwɔːrd wɪnɪŋ/
غیرقابل مقایسه

1 جایزه برده برنده جایزه

  • 1.the award-winning TV drama
    1. سریال درام برنده جایزه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان