[اسم]

awareness

/əˈwɛrnəs/
غیرقابل شمارش

1 آگاهی اطلاع

معادل ها در دیکشنری فارسی: آگاهی اطلاع
  • 1.To raise public awareness of the risks of smoking.
    1. افزایش دادن آگاهی عمومی (درباره) خطرات سیگار کشیدن [افزایش آگاهی عمومی در باب خطرات سیگار کشیدن].

2 هشیاری

full awareness
هشیاری کامل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان