[اسم]

Beaujolais

/bˈoʊdʒəlˌeɪ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شراب بوژوله شراب قرمز برگاندی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان