[صفت]

beautiful

/ˈbjuː.tɪ.fəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more beautiful] [حالت عالی: most beautiful]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زیبا جذاب، خوشایند

مترادف و متضاد attractive good-looking gorgeous lovely pretty hideous repulsive ugly
a beautiful woman/face/baby/voice/poem/smell/evening ...
یک خانم/چهره/بچه/صدا/شعر/بو/شب و... زیبا
  • She was wearing a beautiful dress.
    او لباس زیبایی پوشیده بود.
beautiful countryside/weather/music/scenery
روستا/آب و هوا/موسیقی/منظره‌ای زیبا [خوشایند]
  • The weather was beautiful.
    آب و هوا عالی [خوشایند] بود.
کاربرد صفت beautiful به معنای زیبا
صفت beautiful به معنای زیبا صفتی است که به چیزهایی اطلاق می‌شود که زیبایی دارند و به نظر خوشایند و خوش منظر می‌آیند. این صفت یکی از پرکاربردترین صفات برای توصیف مفهوم زیبایی است و گستره زیادی از اسامی را در بر می‌گیرد.
"a beautiful piece of music" (یک قطعه موسیقی جذاب)
"beautiful scenery" (منظره‌ای زیبا)
"beautiful weather" (آب و هوای خوشایند)
بیشتر اوقات این صفت برای توصیف خانم‌ها استفاده می‌شود:
"a beautiful woman" (یک خانم زیبا)
اگر این صفت برای مردان استفاده شود اشاره به صفات زنانه آنها دارند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان